Hướng dẫn mua hàng

Bước 1: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Bước 2: Điều chỉnh giỏ hàng về số lượng hoặc nhập mã giảm giá nếu có. Sau đó kiểm tra lại tổng hóa đơn bên dưới tiếp theo chọn tiến hành thanh toán

Bước 3: Điền thông tin thanh toán và chọn đặt hàng