Hình thức vận chuyển

Tiệm Cô Bông sử dụng đơn vị vận chuyển từ đối tác như GHTK, GHN, Viettel Post, đơn giá vận chuyển, thời gian vận chuyển được áp dụng theo giá của các đơn vị này tại thời điểm hiện tại vận chuyển.

Tham khảo biểu phí và tra cứu phí vận chuyển:

GHTK

GHN

Viettel Post